Skip to content

O projekcie

Dzieje opisanych olimpijczyków zimowych z Kościeliska to historia pełna ludzkich pasji. Pamiętajmy, że gmina Kościelisko wychowała 56 olimpijczyków! To ewenement na skalę Polski, a nawet świata! Żaden z opisywanych zawodników nie sięgnął jednak po olimpijski medal, co tylko pokazuje, jak trudno jest go zdobyć.

Mamy nadzieję, że wspaniałe zimowe tradycje sportowe będą kontynuowane przez następne pokolenia, bo dla mieszkańców Kościeliska przygoda z nartami nie skończy się nigdy.

Koncepcja

Publikacja ta powstała w ramach projektu „Trenuj z olimpijczykiem, kultywowanie tradycji narciarstwa biegowego”, którego pomysłodawczynią i koordynatorką jest Halina Olejniczak.

Halina, góralka od urodzenia związana z Kościeliskiem, od lat angażuje się w działalność społeczną, sportową i edukacyjną. Instruktorka narciarstwa biegowego oraz nordic walking. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu imprez sportowych. Jedna z inicjatorów reaktywowania tras biegowych w Kościelisku, których otwarcie nastąpiło w 2013 roku. Jako pierwsza kobieta z Podhala ukończyła Bieg Wazów, najdłuższy i najstarszy bieg na świecie (90 km), co stało się zaczątkiem jej międzynarodowej przygody z nartami. Obecnie zdobywa Gold Master w światowej lidze Worldloppet, ma już zaliczone siedem biegów, przed nią jeszcze trzy. A już myśli o tytule Global Worldloppet! Halina z dumą podkreśla, że jest mieszkanką gminy Kościelisko.

42_team

Autorzy publikacji

Wojciech Szatkowski, pracownik Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, narciarz wysokogórski i przewodnik tatrzański. Historyk, autor książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii polskiego narciarstwa, ludzi gór i eksploracji Tatr. W 2018 roku zrealizował projekt „Narciarstwo Wolności”.

Aleksandra Karkowska i Barbara Caillot są autorkami publikacji opartych na historii mówionej. Połączyły swoje pasje i mocne strony, by odnaleźć historie zachowane w pamięci, obudzić cenne wspomnienia i przekazywać je dalej. W 2015 roku założyły Oficynę Wydawniczą Oryginały.
Łączą pokolenia.

„Olimpijczycy z Kościeliska” –  wersja drukowana

olimpijczycy-preview-2021-03-1

Oficyna Wydawnicza Oryginały
Wydanie I, 2021
ISBN 978-83-960145-0-4
© Halina Olejniczak, MMXXI

Koncepcja: Halina Olejniczak. Realizacja: Aleksandra Karkowska, Barbara Caillot. Autorzy tekstu: Wojciech Szatkowski, Aleksandra Karkowska, Barbara Caillot. Konsultacja redakcyjna: Agnieszka Kurpisz. Konsultacja merytoryczna: Wojciech Szatkowski. Projekt graficzny: Katarzyna Brzostowska. Opieka produkcyjna: Multiprint Joanna Danieluk. Druk: Drukarnia DjaF, Kraków

W publikacji wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz ze zbiorów prywatnych.

Kontakt

Halina Olejniczak
Olejniczak.halinka@gmail.com
tel 606 131 296